Krawler Receptor
クローラー・レセプター
KrawlerReceptor-CIBR-EN-C-1E.png
 Tên Nhật クローラー・レセプター
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Reseputā
 Tên Hàn 크롤러 리셉터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 1200
 Mã số 83293307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.