FANDOM


Krawler Ranvier
クローラー・ランヴィエ
KrawlerRanvier-CIBR-EN-C-1E
 Tên Nhật クローラー・ランヴィエ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Ranvie
 Tên Hàn 크롤러 랑비에
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 900
 Mã số 10698416
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.