FANDOM


Krawler Glial
クローラー・グリア
KrawlerGlial-CIBR-EN-C-1E
 Tên Nhật クローラー・グリア
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Guria
 Tên Nhật (Dịch) Krawler Glia
 Tên Hàn 크롤러 글리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1500
 Mã số 51205763
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.