FANDOM


Krawler Dendrite
クローラー・デンドライト
KrawlerDendrite-CIBR-EN-C-1E
 Tên Nhật クローラー・デンドライト
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Dendoraito
 Tên Hàn 크롤러 덴드라이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 600
 Mã số 46083111
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.