Krawler Axon
クローラー・アクソン
KrawlerAxon-CIBR-EN-C-1E.png
 Tên Nhật クローラー・アクソン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Akuson
 Tên Hàn 크롤러 액산
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1800
 Mã số 15710054
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.