FANDOM


Kozmo Scaredy Lion
KozmoScaredyLion-SHVI-EN-SR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 500
 Mã số 86013171
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.