FANDOM


Kozmo Dark Eclipser
KozmoDarkEclipser-BOSH-EN-ScR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2600
 Mã số 54063868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.