Koitsu
コイツ
Koitsu-DR1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật コイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Koitsu
 Tên Nhật (Dịch) This Guy
 Tên Hàn 코이츠
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Union
 CÔNG / THỦ 200 / 100
 Mã số 69456283
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.