FANDOM


Koa'ki Meiru Wall
コアキメイル・ウォール
KoakiMeiruWall-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật コアキメイル・ウォール
 Tên Nhật (rōmaji) Koakimeiru Wōru
 Tên Nhật (Dịch) Core Chimail Wall
 Tên Hàn 코아키메일 월
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 66816282
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.