FANDOMKitamura là nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Ông ta là sếp trước đây của Akira Zaizen tại SOL Technologies.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 14: "Lời Mời của Ghost Girl"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.