FANDOM


Kiryu
()(りゅう)
Kiryu-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
 Tên Hàn 기사용
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Union
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 84814897
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác