Kinka-byo
(きん)()(びょう)
Kinkabyo-TDGS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
きん
びょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
びょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kinka Byō
 Tên Hàn 금화고양이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Beast / Spirit
 CÔNG / THỦ 400 / 200
 Mã số 45452224
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.