FANDOM


King of the Swamp
(ぬま)()()(しん)(おう)
KingoftheSwamp-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Vua Đầm Lầy
 Tên Nhật (Kana)
ぬま
ちの
しん
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぬま
の魔
しん
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Numachi no Mashin'ō
 Tên Nhật (Dịch) Devil King of the Swamp
 Tên Hàn 늪지의 마신왕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1100
 Mã số 79109599
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.