Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
King of the Sky Prison
(てん)(ごく)(おう)
 Tên Việt Vị Vua của Thiên Đàng và Địa Ngục
 Tên Nhật (Kana)
てん
ごくの
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
ごく
の王
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Tengoku no Ō
 Tên Nhật (Dịch) King of Heaven and Hell
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement