FANDOM


King of the Skull Servants
ワイトキング
KingoftheSkullServants-AP06-EN-C-UE
 Tên Nhật ワイトキング
 Tên Nhật (rōmaji) Waito Kingu
 Tên Nhật (Dịch) Wight King
 Tên Hàn 저주받은 하인 킹
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 36021814
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.