FANDOM


King of the Feral Imps
キングレムリン
KingoftheFeralImps-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật キングレムリン
 Tên Hàn 킹그렘린
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Reptile / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Mã số 11398059
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.