FANDOM


King's Knight
キングス・ナイト
KingsKnight
Nhóm liên quan Poker Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/1400
Mã số 64788463
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường lúc mà bạn điều khiển "Queen's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Jack's Knight" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned while you control "Queen's Knight": You can Special Summon 1 "Jack's Knight" from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.