FANDOM


Kidmodo Dragon
コドモドラゴン
KidmodoDragon-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Đại Sùng Long
 Tên Nhật コドモドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kodomo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Kodomo Dragon
 Tên Hàn 코도모 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 200
 Mã số 35629124
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.