FANDOM


Kiến thức chung

Nhật (kanji)

公開情報

Rōmaji

Kōkai Jōhō

Tiếng Anh

public knowledge

Trong một trận Duel, các mục sau đây được xem là kiến thức chung/public knowledge (公開情報 Kōkai Jōhō), trừ khi có hiệu ứng nói khác đi (vd. "Question"). Duelists có thể xác minh các mục này bất cứ lúc nào và phải trả lời các câu hỏi liên quan đến sự trung thực của họ.

Duelists được phép giở ra xem và kiểm chứng các lá bài trong Mộ bài của đối phương cũng như các lá bài thuộc sở hữu của đối phương đã bị trục xuất mặt-ngửa, nhưng phải xin phép trước. Ngoài ra, duelists không được thay đổi thứ tự của các lá bài.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.