Một lá bài kháng-hỗ trợ(anti-support) là bất kỳ lá bài nào cụ thể phản kháng lại các lá bài khác dựa theo Hệ, Loại, các quái thú với Cấp sao, Hạng sao, ATK, hoặc DEF. Thậm chí có những lá bài cụ thể còn kháng lại với các archetypes.

Một số ví dụ:

Danh sách các lá bài kháng-hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.