FANDOM


Keldo
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1200 / 1600

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác