FANDOM


Keeper of the Shrine
(れい)(びょう)(しゅ)()(しゃ)
KeeperoftheShrine-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Bảo Vệ Lăng Mộ
 Tên Nhật (Kana)
れい
びょうの
しゅ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
びょう
の守
しゅ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Reibyō no Shugosha
 Tên Nhật (Dịch) Protector of the Mausoleum
 Tên Hàn 영묘의수호자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 66752837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.