FANDOM


Karakuri Trick House
カラクリやしき
KarakuriTrickHouseSTBL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 33184236
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt chỉ khi tư thế chiến đấu của một quái thú "Karakuri" mà bạn điều khiển bị thay đổi. Chọn 1 lá bài trên sân, và phá hủy nó.
English Description
Activate only when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed. Select 1 card on the field, and destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.