FANDOM


Karakuri Showdown Castle
ふううんカラクリじょう
KarakuriShowdownCastleSTBL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 22751868
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Karakuri" mặt-ngửa bạn điều khiển chọn một quái thú mặt-ngửa của đối phương làm mục tiêu tấn công, bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đối phương đó. Khi lá bài mặt-ngửa này ở trên sân bị tiêu diệt và được đưa xuống Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Karakuri" Cấp sao 4 hoặc cao hơn từ Mộ bài của bạn, Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
When a face-up "Karakuri" monster you control selects an opponent's face-up monster as an attack target, you can change the target's battle position. When this face-up card on the field is destroyed and sent to the Graveyard, you can select 1 Level 4 or higher "Karakuri" monster in your Graveyard, and Special Summon it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.