FANDOM


Karakuri Cash Shed
かりカラクリせいびくら
KarakuriCashShedEXVC-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 02924048
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt chỉ khi bạn điều khiển một quái thú "Karakuri" đang ở Thế Thủ mặt-ngửa. Vô hiệu hóa sự kích hoạt Bài Bẫy/Bài Phép của đối phương phá phá hủy chúng.
English Description
Activate only if you control a "Karakuri" monster in face-up Defense Position. Negate the activation of an opponent's Spell/Trap Card and destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.