FANDOM


Karakuri Cash Cache
借かりカラクリ蔵
KarakuriCashCacheSTOR-EN-C-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 80204957
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Karakuri" mặt-ngửa mà bạn điều khiển. Lấy 1 quái thú "Karakuri" Cấp sao 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài chính lên tay bạn, và thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú được chọn.
English Description
Select 1 face-up "Karakuri" monster you control. Add 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck to your hand, and change the battle position of the selected monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.