FANDOM


Kaleidoscope
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Quái thú được trang bị với lá này sẽ nhân bản thành ba bản sao của chính nó.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kaleidoscope A monster equipped with this card turns into three duplicates of itself.
Nhật 特定のモンスターを分身させる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.