FANDOM


"Lạc Diệt Thú" ((かい)(じゅう) Kaijū, Kaiju) là một archetype các quái thú Cấp-cao với HệLoại khác nhau được giới thiệu trong Clash of Rebellions. Nó là một trong hai archetypes độc quyền-TCG được ra mắt trong set đó, archetype còn lại là "Kozmo".

Nguồn gốc

Mỗi quái thú "Kaiju" được dựa theo các quái thú của thương hiệu kaiju, như là Godzilla, Ultraman, Pacific Rim, và Gamera. Bài Phép Môi trường chính là địa điểm thường diễn ra trong phim, trong khi những Bài Phép/Bẫy khác chính là những cảnh thường xuất hiện trong phim.

Thành viên

Quái thú Quái thú Godzilla, Ultraman, và Gamera tương ứng
Dogoran, the Mad Flame Kaiju Burning Godzilla, tên sau này Dogora
Gadarla, the Mystery Dust Kaiju Mothra và/hoặc Battra
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju Gamera
Jizukiru, the Star Destroying Kaiju Mecha-King Ghidorah và/hoặc Gigan
Kumongous, the Sticky String Kaiju Kumonga
Radian, the Multidimensional Kaiju Dark Lugiel, tên sau này Rodan, hiệu ứng được dựa theo kỹ năng ảo hóa của Alien Baltan
Super Anti-Kaiju War Machine Mecha-Dogoran MechaGodzilla và/hoặc Kiryu
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju King Ghidorah, tên sau này Eleking

Hỗ trợ

Lá bài Địa điểm/Phe Godzilla, Ultraman, và Gamera tương ứng
Interrupted Kaiju Slumber Breach
Kaiju Capture Mission G-Force
Kyoutou Waterfront Kyoto/Tokyo, Japan
The Kaiju Files G-Force


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.