FANDOM


Kaibaman
せいぎのみかた カイバーマン
300px-Kaibaman-SDBE-EN-C-1E
Nhóm liên quan Blue-Eyes
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 200/700
Mã số 34627841
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Hiến tế lá bài này để Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ trên tay.
English Description
You can Tribute this card; Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand.