FANDOM


Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Yu-Gi-Oh! Character Guidebook: The Gospel of Truth: Seto Kaiba's profile (Japanese)
  2. 2,0 2,1 2,2 "Character". 4K Media Inc.. July 7, 2015. http://www.yugioh.com/characters/seto-kaiba.
  3. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên ep_134