Kai-Den Kendo Spirit
KaiDenKendoSpirit-FLOD-EN-C-1E.png
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 9
 Loại Warrior / Pendulum / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 71614230
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.