FANDOM


Kagemusha of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(かげ)()(しゃ)
KagemushaoftheSixSamurai-AP01-EN-SR-UE
 Tên Việt Giả Binh của Lục Kiếm Sư
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
かげ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の影
かげ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū no Kagemusha
 Tên Nhật (Dịch) Impersonator of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯 무사의 그림자 무사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 400 / 1800
 Mã số 01498130
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.