Just Desserts
  • Nhật: 自業自得
  • Kana: じごうじとく
  • Romaji: Jigō Jitoku
  • Việt: Chỉ Tráng Miệng
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Gây 500 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi quái thú họ điều khiển.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Just Desserts Inflict 500 points of damage to your opponent's Life Points for each monster on your opponent's side of the field.
Nhật 相手のフィールド上モンスター1体につき、相手に500ポイントのダメージを与える。発動後このカードを破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.