FANDOM


Jurraegg Token
ジュラエッグトークン
JurraeggToken-SR04-JP-C
 Tên Việt Nhân Bản Trứng Khủng Long
 Tên Nhật ジュラエッグトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Juraeggu Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dinosaur / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.