Jurrac Ptera
ジュラック・プティラ
JurracPtera-HA03-EN-SR-1E.jpg
 Tên Nhật ジュラック・プティラ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Putira
 Tên Nhật (Dịch) Jurac Ptiera
 Tên Hàn 쥬락 프티라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 45711266
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.