FANDOM


Jurrac Protops
ジュラック・プロトプス
JurracProtops-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật ジュラック・プロトプス
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Purotopusu
 Tên Nhật (Dịch) Jurac Protops
 Tên Hàn 쥬락 프로톱스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 23927545
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.