FANDOM


Jurrac Monoloph
ジュラック・モノロフ
JurracMonoloph-HA02-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・モノロフ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Monorofu
 Tên Nhật (Dịch) Jurac Monoloph
 Tên Hàn 쥬락 모노로브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Tuner
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 36717258
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.