FANDOM


Jurrac Meteor
ジュラック・メテオ
JurracMeteor-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ジュラック・メテオ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Meteo
 Tên Hàn 쥬락 메테오
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 17548456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.