FANDOM


Juragedo
ジュラゲド
Juragedo-SDPL-EN-C-1E
 Tên Việt Juragedo
 Tên Nhật ジュラゲド
 Tên Nhật (rōmaji) Juragedo
 Tên Hàn 쥬라게도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1300
 Mã số 59546797
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.