FANDOM


Junkuriboh
  • Nhật: ジャンクリボー
  • Romaji: Jankuribō
  • Việt: Phế Lạp Kuriboh
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

1 ★

CÔNG / THỦ

300 / 200

Gửi lá này từ tay của bạn vào Mộ để phủ nhận thiệt hại hiệu ứng và đòn tấn công mà sắp giảm Điểm Gốc của bạn về 0, và hủy lá bài đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junkuriboh Send from your hand to the Graveyard to negate effect damage and attacks that would reduce your life points to 0, and destroy that card.
Nhật 手札から墓地へ送りLP0になる攻撃・効果ダメージを無効にしそのカードを破壊する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.