FANDOM


Junkuriboh
ジャンクリボー
Junkuriboh-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Phế Lạp Kuriboh
 Tên Nhật ジャンクリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Jankuribō
 Tên Hàn 정크리보
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 38491199
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.