Junk Warrior
ジャンク・ウォリアー
JunkWarrior-SDSE-EN-C-1E.png
 Tên Việt Chiến Binh Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Woriā
 Tên Hàn 정크 워리어
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1300
 Mã số 60800381
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.