Junk Synchron
ジャンク・シンクロン
JunkSynchron-DUSA-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Đồng Đồ Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Shinkuron
 Tên Hàn 정크 싱크론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 500
 Mã số 63977008
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.