Junk Forward
ジャンク・フォアード
JunkForward-LC5D-EN-C-1E.png
 Tên Việt Phế Lạp Tiên Phong
 Tên Nhật ジャンク・フォアード
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Foādo
 Tên Hàn 정크 포워드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 1500
 Mã số 56410040
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.