FANDOMJunk Dealer
  • Nhật: ジャンク・ディーラー
  • Romaji: Janku Dīrā
  • Việt: Đại Lý Phế Lạp
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Kích hoạt chỉ khi đối thủ thực hiện Triệu hồi Dung hợp thành công. Tất cả nguyên liệu Dung hợp mà đã được gửi vào Mộ cho Triệu hồi Dung hợp đó được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junk Dealer Activate only when your opponent performs a successful Fusion Summon. All the Fusion Material Monsters that were sent to the Graveyard for that Fusion Summon are Special Summoned to your side of the field.
Nhật 相手が融合モンスターを召喚した時に発動。融合モンスターの素材となったモンスターを自軍の場に召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.