FANDOM


Junk Connector
ジャンク・コネクター
JunkConnector-PP20-JP-C
 Tên Việt Người Liên Kết Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・コネクター
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Konekutā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1700 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.