FANDOM


Junk Changer
ジャンク・チェンジャー
JunkChanger-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Chuyển Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・チェンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Chenjā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 900
 Mã số 01006081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.