FANDOM


Junk Berserker
ジャンク・バーサーカー
JunkBerserkerEXVC-EN-UR-1E
Nhóm liên quan JunkSynchron
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
Mã số 59771339
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Junk Synchron" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác Tuner

Bạn có thể loại khỏi cuộc chơi 1 quái thú "Junk" từ dưới mộ để chọn 1 mục tiêu quái thú ngửa đối phương điều khiển. Quái thú đó giảm ATK bằng với ATK của quái thú bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu lá bài này tấn công quái thú phòng thủ, tiêu diệt quái thú đó vào bắt đầu của bước tính thiệt hại( Mà không tính thiệt hại).

English Description
"Junk Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters

You can remove from play 1 "Junk" monster from your Graveyard to select 1 face-up monster your opponent controls. That monster loses ATK equal to the removed monster's ATK. If this card attacks a Defense Position monster, destroy that monster at the start of the Damage Step (without damage calculation).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.