FANDOMJunk Ball
  • Nhật: ジャンク・ボール
  • Romaji: Janku Bōru
  • Việt: Bóng Phế Lạp
Loại bài

Phép

Vứt bỏ một lá bài từ tay của bạn và Triệu hồi Đặc biệt hai "Junk Token".

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junk Ball Discard one card from your hand and Special Summon two Junk Tokens.
Nhật 手札を1枚捨ててジャンク・トークン」2体を特殊召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.