FANDOM


Jowgen the Spiritualist
(しょう)(れい)(じゅつ)() ジョウゲン
JowgentheSpiritualist-AP03-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しょう
れい
じゅつ
し ジョウゲン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
れい
じゅつ
ジョウゲン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōrei Jutsushi Jōgen
 Tên Nhật (Dịch) Jowgen the Spirit Purifier
 Tên Hàn 승령술사 조겐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1300
 Mã số 41855169
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.